måndag 20 april 2015

Party party!!!!


Vad skulle du säga om din tonåring kom med följande påståenden?


 • Ingen har ju dött av att röka lite cannabis.
 • Alla andra dricker ju på helgerna.
 • Jag kan sluta när jag vill.
 • Alla andra köper ju svartsprit.
 • Det är inte mina grejer. Jag håller dem åt en kompis.
 • Jag skulle aldrig knarka, jag bara röker.


Den härliga sommaren närmar sig med stormsteg. Med det följer många trevliga festtillfällen som valborg, skolavslutningar osv. Listan kan göras lång. Det här blogginlägget vänder sig mest tlll dig som är förälder. Vi i elevhälsoteamet vill göra dig uppmärksam på risker som kan uppkomma i samband med detta och vad man som förälder kan tänka lite extra på. Allt för att ungdomarna ska kunna träffas och ha kul utan att råka illa ut.


Attityden till cannabis har förändrats. Många ungdomar tror att drogen är ofarlig. Därför är det viktigt att du som förälder är påläst.


Något som också figurerar allt som oftast är att ungdomar blir erbjudna att köpa svartsprit. Något som man som förälder bör vara uppmärksam på och tala med sina ungdomar om riskerna med detta. Det är förbjudet att köpa ut alkohol till minderårig. Trots det uppger 35% att de skaffar sin alkohol via langare. Utav dem svarar 65% att de får alkoholen genom kompisar och 14% av syskon.


Du som förälder spelar stor roll! Vi vet att föräldrarna har stor betydelse för ungdomars inställning till rökning, cannabis och alkohol. Det här är tips från Trygg i Täby om vad du som förälder kan fortsätta att göra:

 • Var tydlig med vilka regler som gäller. Sätt gränser!
 • Prata med andra föräldrar. Tillsammans blir ni starkare.
 • Läs på och förklara. Ju mer du kan om ämnet, desto mer trovärdig blir du.
 • Stå på dig trots tjat och bedjande ögon.
 • Inse din stora betydelse. Tonåringar bryr sig om att föräldrar bryr sig.
 • Vässa dina argument!
 • Något av det svåraste brukar vara att bemöta ungdomarnas argument. Testa dig själv genom att diskutera frågorna i början av detta blogginlägg.

Vill du veta mer www.taby.se/tryggitaby. De tipsar om bra länkar för dig som vill veta mer om alkohol, tobak och cannabis
Du som är förälder kan vända dig till Mini-Maria Täby Socionom: 08-55559384, Sjuksköterska: 08-12347465 om du känner oro över ditt barns förhållande till alkohol eller droger.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar